Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu

Director Executiv

Barb Augustin Ioan

Telefon: 0269/213155 int. 102

Tel. mobil: 0758041682

Program de audienţe:

Luni  9-11

Director Executiv Adjunct

Șef serviciu producție statistică

Dăian Elena

Telefon: 0269/213155 int. 117

Tel. mobil: 0758041691

 


Directorul executiv şi directorul executiv adjunct conduce activitatea serviciilor şi compartimentului din subordinea directă şi reprezintă Direcţia Judeţeană de Statistică în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.

Directorul executiv şi directorul executiv adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică.